• August 20: Abangan sa Bnadila

    Nakaligtas sa pagkalunod sa ilog sa Bulacan, ikinuwento ang trauma matapos masawi ang anim na ka-Eskwela. Eskwelahan, iimbestigahan kung may pananagutan.

  • August 20: Abangan sa Bandila

    Associate Justice Francis Jardeleza, nanumpa na mismo kay Chief Justice Sereno, na unang tumutol na mapabilang sa shortlist.

  • August 20: Abangan sa Bandila

    AFP kinontra ang sinabi ng FVR na may mga Pinoy na nagte-training bilang Jihadist sa Iraq.

MGA BUMABANDILA